Loading...

Construction of sorting plant waste treatment, production of mineral fertilizers biosga and organic in Quang Binh

Cty TNHH XD Sơn Hải - 06/10/2016 - 0 bình luận

Thi công xây dựng nhà máy phân loại xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ tại Quảng Bình

Viết bình luận của bạn

CUSTOMERS AND PARTNERS