Loading...
NEWS

Construction of sorting plant waste treatment, production of mineral fertilizers biosga and organic in Quang Binh

Cty TNHH XD Sơn Hải - 06/10/2016 - 0 bình luận

Thi công xây dựng nhà máy phân loại xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ tại Quảng Bình

Xem thêm

Construction of THE HOTEL HORIZON Nha Trang

Cty TNHH XD Sơn Hải - 06/10/2016 - 0 bình luận

Thi công xây dựng khách sạn THE HOTEL HORIZON Nha Trang

Xem thêm

Construction of five star Muong Thanh Phu Quoc Hotel

Cty TNHH XD Sơn Hải - 06/10/2016 - 0 bình luận

Thi công xây dựng xây dựng khách sạn Mường Thanh Phú Quốc

Xem thêm

Construction of Sea Flower Nha Trang Hotel

Cty TNHH XD Sơn Hải - 12/08/2016 - 0 bình luận

Thi công xây dựng xây dựng khách sạn Sea Flower Nha Trang

Xem thêm
CUSTOMERS AND PARTNERS